INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wykonywanie kompletnych instalacji elektrycznych 
Pomiary elektryczne :
Pomiar rezystancji izolacji.
Kontrola stanu izolacji sieci.
Pomiar impedancji pętli zwarciowej.
Pomiar rezystancji uziemienia.
Badania ochrony przeciwporażeniowej z wyłącznikami różnicowoprądowymi  ( pomiar napięcia uszkodzenia oraz prądu różnicowego )

Dysponujemy do tych cełów miernikiem MPI -530 - IT z ważną kalibracją 
Do pomiarów oświetlenia wykorzystujemy atestowany miernik LXP-2